İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi

  İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi

  İnfertil çiftin değerlendirilmesine, çiftin birlikte ayrıntılı öyküsünün dinlenmesi ve muayene işlemi ile başlanmaktadır. İnfertil çiftin yumurtlama problemi, hangi sıklıkta cinsel ilişki yaşadıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklarının olup olmadığı, yaşı, önceki hamilelikleri sorgulanmaktadır. Daha sonra temel olarak yapılması gereken tetkikler istenmektedir.

  Anne adayının infertilite yönünden değerlendirilmesinde genel muayene, rahim ve yumurtalıklarına yönelik muayene infertilitenin nedeninin saptanması yönünden büyük önem taşmaktadır. Anne-baba adayları ve doktor arasındaki ilk görüşmede çifte yönelik dikkatli ve kapsamlı bir öykü alınmakta, çiftin daha önceden yaptırdığı testler ve tetkikleri varsa bunları incelenmektedir. Görüşmeden ve anne adayının muayenesi sonrasında baba adayından sperm tahlili istenebilmektedir.

  Değerlendirme süresince, anne adayının varsa daha önceki gebeliklerinde uygulanmış olan tedaviler, adet problemi, ilaç kullanımları, geçirdiği ameliyatlar, kullanılmış olduğu doğum kontrol yöntemleri, geçirmiş olabileceği hastalıkları, alkol, sigara vb. alışkanlıkları değerlendirilmektedir. Muayenede, rahim ağzı hastalıklarının önceden tanımlanmasını sağlayan sürüntü testinin alınması da önemlidir.

  Anne adayının değerlendirilmesi, infertil tedavisinde hamile kalabilme olasılığını ve tedavi yöntemini belirleyebilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Doktorun yapacağı muayene ile;

  1. Rahim yapısı
  2. Yumurtalıklarda kitle olup olmadığı
  3. Doğuştan olan anormalliklerin varlığı,
  4. Mebiz (yumurtalık) rezervi
  5. Rahim içerisinde myom veya polip gibi oluşumların olup olmadığı değerlendirilmektedir.

  Anne adayının rahimi içerisinde bulunan tüplerin açık olup olmadığı ultrason ile görülememektedir. Bu nedenle tüplerin açık olup olmadığını anlamak için histerosalpingografi ekilmesi gerekmektedir.

  Baba adayının infertil değerlendirmesi yapılırken eğer varsa; daha önce yapılmış olan tetkik ve tedaviler, diğer kliniklerde yapılmış olan üreme tekniklerine ilişkin bilgiler, anne adayına ait incelemeler ve uygulanan tedaviler değerlendirilmektedir. Baba adayının infertilite tedavisinde son yıllar içinde yaşanan teknolojik yenilikler ile hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle mikroenjeksiyon tekniği, önceden tedavi edilemeyen baba adaylarına ait birçok infertilite faktörüne çözüm getirmiştir.

  Rutin hastalıklara yönelik incelemede anne veya baba adaylarının diyabet hastalığı, sinir sistemi hastalıkları, testis iltihaplanması, ateşli hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar geçirip geçirmedikleri sorgulanmaktadır. Baba adayının çalışma koşulları dolayısıyla, radyasyona, radyoaktif veya kimyasal maddelere maruz kalıp kalmadığı ve alkol, sigara kullanımı ve ailede infertil araştırılmaktadır. Bu faktörler sperm üretimini olumsuz yönde etkiledikleri için önemlidir. Aynı zamanda çocukluk ve gelişme dönemlerine ait kriplorşitizm ve düzeltilmesi için yapılan ameliyatlar ile diğer geçirilmiş olan ameliyatlar sorgulanmaktadır.

  Sonuç olarak infertil bir çift başvurduğunda uzman tarafından 4 bölge incelenmekte ve bu bölgelere ilişkin test ve tetkikler yapılmaktadır. Bu testler;

  1. Rahim
  2. Tüpler (HSG)
  3. Yumurtalık
  4. Spermiyogram

  infertil çiftin araştırılmasında kullanılan temel testlerdir.