Kapalı Miyom Ameliyatı

  Kapalı Miyom Ameliyatı Ankara

  Normalden fazla ve aşırı büyüyen miyomların laparoskopik yöntem ile alınmasına “kapalı miyom ameliyatı” denir. Miyomlar kadın rahmi içerisinde bulunan rahme bir sap ile bağlanan 1-15 cm arasında çapları değişkenlik gösteren iyi huylu tümörlerdir.

  Miyomlar daha çok 35 yaş ve üzeri üç kadından birinin genital organında görülen tümörlerdir. Miyomlar çok fazla bir belirtiye sahip olmadığı için tespitleri genelde kadın doğum uzmanlarının/jinekologların yaptıkları muayene sırasında görülebilmektedirler. Miyomlar tedavi gerektirdiğinde doktorların kullanmış olduğu çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler değerlendirilirken kesinlikle MR ile görüntüleme yapılmalı ve değerlendirme burada ortaya çıkacak olan bulgulara göre yapılmalıdır. Miyomların tedavisinde açık ameliyat yöntemi veya kapalı ameliyat yöntemi kullanılmaktadır.

  Karın bölgesine açılan deliklerden içeri gönderilen aletlerle işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemin sonucuna göre hastanın açık veya kapalı ameliyat yapılmasına karar verilmektedir. Kapalı ameliyat yönteminde karar verilmesi halinde rahim içerisinde bulunan ve şiddetli ağrı ve kanamalara sebep olan miyomlara histeroskopi yöntemiyle müdahale edilmektedir.

  Karın ve göbek çevresine açılan deliklerden karın içerisine ucunda kamera bulunan bir ince boru salınarak tespit edilen miyomlar bu boru aracılığıyla alınmaktadır. Miyomlar rahmin dış yüzünde veya yakınında ise çapları 10 cm’den küçük ve sayıları 4’ten az ise operasyon bu yöntem ile gerçekleştirilmektedir. 1-2 saat süren bu operasyon hastaya genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Operasyon sonrası hasta birkaç gün doktor gözetiminde tutulmaktadır.

  Kapalı miyom ameliyatı açık miyom ameliyatına göre daha kısa ve basittir. Her iki ameliyat yönteminde de miyomların tekrar nüksetme ihtimali bulunmaktadır.

  Kapalı Miyom Ameliyatının Avantajları

  Kapalı miyom ameliyatının diğer yöntemlere göre kanıtlanmış bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajların en önemli nedeni kapalı miyom ameliyatında karın ve göbek çevresine açılan deliklerin diğer operasyonlarda açılan deliklere oranla çok daha küçük olmasıdır.

  Kapalı miyom ameliyatında açılan delikler daha küçük olmanın yanı sıra daha azdır. Ayrıca operasyon diğer operasyonlara göre daha kısa sürmekte ve hasta ameliyat sonrası daha çabuk iyileşmektedir.

  Bu operasyon diğer operasyonlara göre daha steril yapılmakta bu da hastanın enfeksiyon kapma riskini en aza indirmektedir.

  Sonuç olarak kapalı miyom ameliyatının avantajlarını sıralayacak olursak;

  • Daha küçük ve daha az kesi/delik ve ameliyat izi
  • Daha az acı ve ağrı
  • Daha az kanama
  • Daha az karın içi yapışıklığı yaşama riski
  • Daha az hastalık kapma riski
  • Hızlı iyileşme
  • Hızlı taburcu olma
  • Normal yaşama hızlı dönme

  Bu gibi avantajların yanı sıra her operasyonda olduğu gibi kapalı miyom ameliyatı da benzer riskler taşımaktadır. Bu risklerin en önemlisi operasyon sırasında çok nadir görülse de kanama nedeniyle rahim tamamen alınabilmektedir. Bu durum çok istisnai bir durumdur. Bu operasyondaki diğer bir risk ise ameliyatı yapacak olan doktor/jinekoloğun alanında uzman olup olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu operasyonun tecrübeli ve alanında uzman doktor tarafından yapılması büyük önem arz etmektedir.

  Kapalı Miyom Ameliyatı Kimlere Yapılmaz

  Kapalı miyom ameliyatı, miyom görülen her hasta için uygulanmamaktadır. Bu operasyon;,

  Miyomların,

  • Çapının 10 cm’yi bulması
  • Sayısının 4’ten fazla olması

  halinde hastalara uygulanmamaktadır. Bu konudaki son karar operasyonu yapacak olan doktorun görüşüne ve tecrübesine bırakılmaktadır. Eğer doktor uygun bulursa kapalı miyom ameliyatı da yapabilir.

  Kapalı Miyom Ameliyatı (Laparoskopik) Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Operasyondan sonra hamile kalmayı düşünen hastaların cinsel ilişki sırasında minimum 6 ay korunmaları gerekmektedir. Bu süreden önce hamile kalmak risk teşkil edebilmektedir.
  • Operasyon sonrası hastanın kendisini iyi hissetmesi, ağrı hissetmemesi halinde cinsel ilişkiye girmesinde bir problem görülmemektedir. Operasyon sonrası kadının kendini iyi hissetmesi ve cinsel ilişkiye başlaması 15-30 gün sürebilmektedir.
  • Operasyon sonrası hasta 1-2 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmekte ve bir hafta içerisinde yeniden kontrole gelmesi tavsiye edilmektedir. İlk kontrolden itibaren 6 ayda veya yılda bir kontrole gelerek takibinin yapılmasında fayda görülmektedir.
  • Operasyon sonrası hastanın normal hayatına dönmesi ve işlerini rahat halledebilmesi 10-15 gün sürmekte, çalışması halinde işine dönebilmesi 15-30 günü bulabilmektedir. İyileşme süreci daha kısa ve az ağrılı geçmektedir.