Kürtajın Riskleri

  Kürtajın Riskleri

  Kürtaj işleminin riski gebeliğin durumuna göre değişmektedir. Eğer gebelik yasal olarak belirtilen süre içerisinde sonlandırılacaksa ve bebek henüz küçükse yapılan kürtajın riski düşüktür. Bebek büyüdükçe gebeliğin riski atmaktadır. Bebek küçükken yapılan kürtaj işlemlerinde 1000 kadından 1’inde komplikasyon oluşurken bebek büyüdükçe yapılan kürtajlarda 100 kadının 2’sinde komplikasyon görülmektedir. Kürtaj işlemi düşük riskli olarak görülse de her ameliyat ve ilaçta olduğu gibi kürtajın da riskleri bulunmaktadır. Bu riskler;

  Enfeksiyon

  Kürtaj esnasında rahim ağzı solüsyonla iyice temizlenmezse rahim ağzındaki bakteriler kürtajdan sonra rahme bulaşarak enfeksiyon oluşmasına neden olabilmektedir. Belirtileri kürtaj işleminden yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyon ilerleyerek rahim içerisindeki tüplere kadar yayılırsa tüplerde tıkanıklığa ve yapışıklığa bu durum da kısırlığa neden olabilmektedir. Eğer işlem sırasında hijyen koşullarına ve sterilite alet kullanımına dikkat edilirse risk en aza inmektedir. Enfeksiyon ilerlemeden doktora başvurulursa ilaç kullanılarak tedavi edilebilmektedir.

  Kanama

  Kürtaj esnasında nadiren de olsa şiddetli kanamalar olabilmektedir. Büyük gebeliklerde işlem esnasında aşırı kanamalar olabilmektedir. Kürtajda işlem bittikten sonra da hasta da bir miktar kanama görülebilmektedir. Hasta da görülen kanama durdurulamaz ise doktor müdahalesi gerekmekte eğer kanama durdurulmazsa hasta şoka girebilmektedir.

  Rahim İçinde Kan Birikmesi

  Kürtaj işlemi tamamlandıktan sonra rahim ağzı sıkıca kapanmakta ve kan rahim içinde birikmektedir. Buna hematometra denmektedir. Rahim içinde kan birikmesi nadir görülen bir olaydır. Bu durum oldukça ağrılı geçmekle birlikte rahim ağzının buji adı verilen bir aletle açılması ile risk giderilmektedir.

  Rahim Yaralanması

  Kürtaj işlemi esnasında kullanılan aletin ucu nadiren de olsa rahim duvarını delebilmekte veya rahim ağzını yırtabilmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde başka ameliyatlarda gerekebilmektedir. Örneğin bu işlem esnasında idrar torbası veya kalın bağırsak gibi diğer organlarda zarar görebilmektedir. Bu gibi durumlarda organı düzeltmek için ameliyat gerekmektedir. Rahim ağzının yırtılması veya delinmesi riski oldukça düşüktür. Rahim delinmesi yada yaralanması kürtaj işleminin dikkatli yapılması halinde son derece nadir görülen bir komplikasyondur. Gebelik yaşı ilerledikçe riskte artmaktadır.

  Parça Kalması

  Kürtaj esnasında bazı hastalarda çok düşük ihtimalle de olsa gebelik tam olarak alınamamakta kanama ve enfeksiyon oluşabilmektedir. Ayrıca parça kalması kürtaj işleminden belirli bir süre sonra şiddetli ve kesilmeyen bir kanama ile kendisini belli etmektedir. 5 haftadan küçük ve 10 haftadan büyük gebeliklerde bu durum daha çok görülmekte ancak ciddi bir risk teşkil etmemektedir. Yapılan muayene sonrası rahim içinde parça kaldığı tespit edilirse hastaya yeniden kürtaj uygulanabilmektedir.

  Kürtajın Yapılamaması

  Hastanın daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar veya rahimdeki şekil bozuklukları kürtaj işleminin yapılabilmesi için rahim içerisine yerleştirilecek olan kateter yerleştirilememekte ve kürtaj yapılamamaktadır. Bu gibi durumlarda hastaya ağız veya vajinal yoldan uygulanan ilaçlarla rahim ağzı açılmakta ve kürtaj daha sonra yapılmaktadır.

  Gebeliğin Devamı

  Çok küçük gebeliklerde bazen gebelik ürünü boşaltılamayabilir ve olay devam edebilir. 5 haftalıktan küçük gebeliklerde daha sık görülür.Fark edildiğinde 1 hafta sonra işlemin tekrarı gerekebilir. Bu nedenle kürtajın en erken 5-6. haftalarda yapılması uygun olur.

  Rahimde Yapışıklık

  Kürtaj sonrası rahim iç duvarlarında yapışıklıklar görülmekte ve buda kısırlığa neden olabilmektedir. Rahimdeki yapışıklık kürtaj esnasında hasta rahminin çok fazla kazınmasıdır. Rahim yapışıklığının tanısı rahim filmi çekilerek tespit edilmektedir. Bunun tedavisi histeroskopik cerrahidir.

  Kürtaj Sonrası Adet Gecikmesi

  Kürtaj uygulaması sonrası hasta da ilk adet 4 hafta sonra görülmektedir. Kürtaj işleminin yapıldığı gün adetin ilk günü olarak kabul edilmekte ve hasta kaç günde bir adet kanaması görülüyorsa o kadar süre beklenmektedir. Adet kanaması nadiren 50-60 güne kadar uzayabilmektedir. Bu süre zarfında beklenen günde adet kanaması gerçekleşmezse hasta mutlaka doktora gözükmelidir. Eğer adet gecikmesine gebeliğin devamı gibi bir komplikasyon yol açmamışsa ilaçlar ile adet kanamasının olması sağlanmalıdır.

  Kürtaj Sonrası Depresyon

  Kürtaj işlemi ile anne adayının istediği bir bebeği risk teşkil eden durumlar nedeniyle aldırması depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Eğer bu tarz sorunlar uzun süre devam ederse hastanın psikolojik destek alması gerekmektedir.

  Anesteziye Bağlı Riskler

  Lokal anestezi ile yapılan kürtaj işlemlerinde en önemli risk hastanın rahim ağzının özel bir aletle tutulmasında hissedilen ağrı nedeniyle ani tansiyon düşmesi ve bayılma görülmektedir.  Ayrıca bu işlem esnasındaki çekilme hissi hasta da bulantı ve kusmaya neden olmaktadır.

  Genel anestezi de görülebilecek riskler hastanın genel sağlık durumu, sistematik ve alerjik hastalıkları, yaşı gibi faktörlere bağlıdır. Bunlardan doğabilecek riskleri azaltmak için genel anestezi kesinlikle bir uzmanı tarafından yapılmalıdır.

  Kürtaj işlemi esnasında veya kürtaj sonrası meydana gelebilecek riskler hafife alınmamalı bu belirtilerin hissedilmesi halinde doktora başvurulmalı ve doktorun önerileri dâhilinde hareket edilmelidir.