Tüp Bebek Uygulaması

  Tüp Bebek Uygulaması (Ivf)

  Tüp bebek uygulaması ilk olarak 1930’larda başlamıştır. Tüp bebek uygulaması sonucunda insanlarda ilk canlı doğum 1978 yılında İngiltere’de gerçekleşmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ve tecrübenin artması sonucu tüp bebek (IVF) uygulamasında başarı oranı giderek artmıştır. Tüp bebek uygulaması bazı ilaçlar kullanılarak anne adayında oluşturulmuş yumurtaların ultrason eşliğinde toplanması, baba adayından sperm örneğinin alınması ve bu ikisinin laboratuvar koşullarında birleştirilerek döllenmesi ve döllenmeyi takiben seçilen kaliteli emriyoların 3. gün veya 5. gün (blastokist) anne adayının rahmine yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Toplanan yumurtaların kaçıncı gün anne rahmine transfer edileceği, embriyo sayısı, kalitesi ve hasta özelliklerine bağlıdır. Tedaviye cevap kişiden kişiye değişmekte ve her tüp bebek denemesinden farklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Sağlıklı anne eve baba adaylarının, herhangi bir işlem görmeden normal adet döneminde bebek sahibi olma olasılığı %25-30 iken tüp bebek sikluslarında ise %40-45 arasında olmaktadır.

  Tüp Bebek Uygulamasında aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

  • Yumurtalıkları uyarma işlemi sonucunda folikül geliştirilmesi ile tüp bebek tedavisi başlamaktadır.
  • Anne adayının yumurtalarının tetiklenerek olgunlaşmasını sağlayan HCG hormonu iğnesinden yaklaşık 30-35 saat sonra yumurtalar toplanmaktadır.
  • Tedavi sürecinde olgunlaşan yumurtaların toplandığı gün, baba adayından da sperm örnekleri alınmaktadır.
  • Yumurtalara enjekte edilecek sperm örnekleri özel bir yıkama işleminden geçirilerek en iyileri ve kaliteli olanları seçilmektedir.
  • Baba adayından alınan ve gerekli işlemlerden geçirilen spermin enjekte edilebilmesi için yumurtaların ne kadar olgunlaştığı test edilmektedir.
  • Seçilen sperm örnekleri, mikroenjeksiyon yöntemiyle uygun dönemde olgunlaşmış yumurtalara enjekte edilmektedir.
  • Seçilen spermler, mikroskop yardımıyla doğrudan yumurtanın içine yerleştirilmektedir.
  • Embriyoların sağlıklı gelişebilmesi için ortam özellikleri ayarlanabilen özel sıvılar içerisine konulmaktadır.
  • Anne adayından alınan yumurtaların başarılı şekilde döllenip döllenmediğinin anlaşılması için ilk kontroller yapılmaktadır.
  • Döllenmenin başarılı olması sonrası embriyonun bölünmesi işlemine geçilmektedir.
  • Embriyonun bölünmesi işlemi sonrası embriyo 36-48 saat içerisinde dört hücreye 72 saat içerisinde sekiz hücreye çıkmaktadır.
  • En iyi ve kaliteli embriyonun seçilebilmesi ve anne adayının rahiminde kalma oranının arttırılması için özel kateterler yardımıyla gerçekleştirilen embriyo transferi, blastokist döneminde (5. gün) yapılmaktadır.
  • Yeterince iyi ve kaliteli embriyo oluşmamışsa üçüncü günde de yeterli gelişimi sağlayan embriyolar, anne rahmine yerleştirilmektedir.
  • Tüp bebek tedavisi tamamlandıktan sonra anne adayı, 45-60 dakika arasında dinlendirilerek sonrasında taburcu edilmektedir.
  • Anne adaylarının tüp bebek tedavisine başladıktan ağır kaldırmamaları, sıkı egzersiz yapmamaları ve çok yorulmamaları gerekmektedir.
  • Tedavi sonrası anne adaylarının sağlıklı ve düzenli beslenmeleri ve doktorun verdiği ilaçları düzenli kullanmaları gerekmektedir.
  • Tedaviden 10-15 gün sonra anne adayının kanında gebelik hormonunu ölçen Beta HCG testi uygulanmaktadır. Sonucu pozitif olan anne adaylarına birkaç gün içinde yeniden test yapılarak hormon düzeyindeki artış kontrol edilmektedir.
  • Anne adayına yapılan Beta HCG testinden 8-10 gün sonra, rahimde gebelik kesesinin görülmesine olanak tanıyan ultrasonografi yapılmakta ve gebe kalınıp kalınmadığı ortaya çıkmaktadır.

  Tüp bebek uygulamasının yapılması ile ilgili sayısal bir sınırlama yoktur. Ama uygulama sonrası gebe kalma olasılığı ilk üç denemede en yüksektir. Üçüncü deneme sonrası tüp bebek uygulamasında başarı şansı giderek azalmaktadır ama bu gebe kalınmayacağı anlamına gelmemektedir. Tüp bebek uygulaması yapılan anne adaylarından yaklaşık %75-80’i gebe kalmaktadır, sadece %25-30’unda ileri teknolojiye ve tüm denemelere rağmen gebelik elde edilememektedir.