• Çukurambar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:8/21
  Çankaya/ANKARA
 • 0312 220 47 67
 • info@draliseven.com
Çukurambar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:8/21 Çankaya/ANKARA

Laparoskopik Myomektomi

Miyomektomi, uterusu çıkarmadan uterus myomlarını (miyomları) çıkarmak için yapılan cerrahi bir operasyondur. Miyomlar, rahimde (uterus) büyüyen katı, iyi huylu (kanser olmayan) kitlelerdir. Rahim miyomları her yaşta ortaya çıkabilir, ancak sıklıkla üreme döneminde (20-45 yaş arası) gelişirler. Rahim miyomlarının (miyomlar) hepsi şekil, yer ve boyut bakımından farklılık gösterir. Tek bir kütle veya çoklu topaklar olabilirler. Rahim miyomları Afrikalı siyah kadınlarda Kafkasyalı kadınlardan daha yaygındır.

Miyomektomi genellikle hasta miyomların (miyomlar) alınmasını istediğinde ancak rahmini ve doğurganlığını korumak istediğinde önerilir. Miyomektomi ameliyatı sırasında doktorlar rahmi terk eder ve miyomları çıkardıktan sonra dikiş atarak yeniden yapılandırır.

Rahim miyomları (miyomlar) pelvik ağrıya, kısırlığa, pelvik baskıya, ağır kanama dönemlerine, anemiye, sırt ağrısına, uyumsuzluğa, düşüklere, idrar sıklığına veya kabızlığa neden olabilir. Bu işlem ameliyathane ortamında anestezi altında yapılır.

Miyomektomi açık cerrahi, laparoskopik veya histeroskopik olarak yapılabilir. Tüm bu işlemler ameliyathanede ve anestezi altında yapılır.

Laparoskopik miyomektomi sırasında, cerrahların karın organlarını görebilmesi için karın gaz (karbondioksit) ile doldurulur. Daha sonra cerrah çok küçük kesilerden karnınıza teleskopik bir dürbün (kameralı ve ışıklı bir tüp) yerleştirir. Daha sonra miyomlar çıkarılır ve karından çıkarılır. Laparoskopik myomektomi sonrası hasta bir veya iki gece hastanede kalabilir. Laparoskopik myomektomi sonrası iyileşme süreci yaklaşık olarak üç haftayı bulabilmektedir.

Histeroskopik miyomektomi sırasında cerrah vajina yoluyla miyomları çıkarır ve karında bir kesi yapmaya gerek yoktur. Seçilecek cerrahi yöntem (açık miyomektomi, laparoskopik miyomektomi veya histeroskopik miyomektomi), miyomların (miyom) büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır.

Laparoskopik miyomektominin açık miyomektomiye göre pek çok faydası vardır, ancak miyomları çıkardıktan sonra rahmin dikilmesi için yetenekli bir endoskopik cerrah gerekir. Laparoskopik myomektomi jinekolojik alanda en zorlu operasyonlardan biridir.

Açık myomektomiye göre laparoskopik myomektominin avantajları;

 • Laparoskopik myomektomi daha az kan kaybına neden olur
 • Laparoskopik miyomektomi daha hızlı iyileşme ve daha kısa hastanede kalış süresine sahiptir
 • Açık miyomektomiye kıyasla laparoskopik miyomektomi sonrası daha az ağrı
 • Laparoskopik miyomektomi güvenli bir işlem olsa da önemli bir ameliyattır.

Laparoskopik miyomektomide yer alan risklerden bazıları şunlardır;

 • Aşırı kan kaybı
 • Çok nadir histerektomi ihtiyacı
 • Rahim kanseri iyi huylu miyom ile karıştırıldığında kanserin yayılma olasılığı çok nadirdir.
 • Emboli ve/veya tromboz
 • Mesane, üreter veya bağırsak yaralanması
 • Anestezi prosedürüne olumsuz reaksiyonlar
 • Karın, idrar veya yara enfeksiyonu

 

Deneyimli ve yetenekli bir cerrah tarafından yapıldığında laparoskopik miyomektomi güvenli bir işlemdir.

Endometriozis, normalde rahim içinde bulunan dokunun (rahim) dışında da geliştiği bir durumdur. Rahim içindeki dokuya 'endometrium' adı verilirken, bu dokunun rahim dışında olması durumuna da 'endometriozis' adı verilir. Endometriozisin en sık görüldüğü dokular: yumurtalıklar, fallop tüpleri, bağırsak ve rahim çevresindeki karın dokusu.

Yumurtalıkta yerleşen ve kist oluşturan endometriozis şekline “endometrioma” denir. Kistin içindeki sıvının çikolata rengine ve dokusuna sahip olması nedeniyle “çikolata kisti” olarak da bilinir.

Endometriozisli bazı kadınların şikayeti olmazken, diğerleri şiddetli ağrı ve gebe kalamama yaşayabilir. Endometriozis için birçok tedavi seçeneği vardır. Endometriozis tedavisi hastanın özelliklerine göre özelleştirilmelidir.

nedenler
Endometriozisin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Şimdiye kadar kabul edilen dört teori vardır. Bunlardan en yaygın olanı, adet kanının ve kanla birlikte bazı intrauterin dokuların fallop tüplerine ve karın içi boşluğa geri aktığı teorisidir. Böylece karın içine dökülen rahim içi doku orada büyüyecektir. Buna “retrograd menstrüasyon teorisi” denir.

Endometriozis ile ilişkili genetik yatkınlık yaratan birçok mutasyon gösterilmiştir. Günümüzde moleküler ve genetik çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Belirtiler
Bazı kadınlar herhangi bir semptom (şikayet) geliştirmezler. En sık görülen semptom pelviste (alt karın) ağrıdır (özellikle adet dönemi ile birlikte). Bazı kadınlarda ağrılı adet döngüleri zamanla kötüleşebilir.

Endometriozisli kadınlarda ağrı aşağıdaki durumlarda görülebilir:

Adet döneminden hemen önce veya sırasında.

Adet dönemleri arasında, adet döneminde daha şiddetlidir.

Cinsel ilişki sırasında ve/veya sonrasında.

İdrar yaparken veya dışkılarken (özellikle adet döneminde).

Tabii ki, pelvik ağrı başka birçok nedenden de kaynaklanabilir. Pelvik muayene sırasında ağrının nedenini anlamamız mümkün olabilir.

Endometrioziste ağrıya ek olarak gebe kalma zorluğu da olabilir. Bunun nedeni endometriozisin yumurtalıklara veya fallop tüplerine zarar veren skar dokusu oluşumuna yol açması olabilir. Hamileyseniz, endometriozis hamileliğe zarar vermez. Hamilelik genellikle endometriozis şikayetlerini azaltır.

Teşhis
Şikayetlerinize dayanarak doktorunuz endometriozisten şüphelenebilir. Bir kişide endometriozisi kesin olarak teşhis etmenin tek yolu patolojide doku örneğini incelemektir. Bu her zaman ameliyatın gerekli olduğu anlamına gelmez. Jinekolojik muayene ve ultrason, endometriozis tanısında yüksek şüpheye yol açabilir.

Ameliyat olan kadınlarda, ameliyattaki bulgulara göre endometriozisi hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırıyoruz. Ameliyat öncesi hafif şikayetleri olan kadınlarda şiddetli ve yaygın endometriozis olabilirken tersi de mümkündür.

Tedavi
Endometriozis için birçok tedavi seçeneği vardır. Yaygın tedavi yöntemleri şunları içerir:

Doğum kontrol hapları
Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar

Diğer hormon tedavileri (Progestinler, GnRHa)

Cerrahi (Laparoskopi)
Yaşınız, şikayetleriniz, muayene bulgularınız ve ilerideki olası gebelik planlarınıza göre en iyi tedavi seçeneği sunulacaktır. Ameliyat veya ilaç tedavisine karar verirken ameliyattan sonra yumurtalık rezervinin bir miktar azalabileceğini, endometriozis/endometriomanın tekrarlayabilen bir hastalık olduğunu ve tekrar ameliyat gerekirse daha da azalma olabileceğini dikkate alıyoruz. yumurtalık rezervlerinde.

Medikal tedavi (ilaç tedavisi) önerdiysek yararları ve zararları, yan etkileri, ne sıklıkta ve ne kadar süreyle kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler veriyoruz.

Ameliyat seçeneği şu durumlarda önerilebilir:

 • Özellikle belirli bir bölgede çok şiddetli ağrı, hassasiyet
 • İlaç tedavisine yanıt yok
 • Hasta gebe kalamıyorsa ve bunun nedeninin endometriozis olduğu düşünülüyorsa
 • Çikolata kistinde kötü huylu tümör olma ihtimali varsa

Ameliyatın amacı endometriozis ve skar dokularının çıkarılmasıdır. Ameliyattan sonraki birkaç ay içinde hastaların %80-90'ında ağrı şikayetleri azalacaktır.

Endometriozis ameliyatlarında neredeyse her zaman laparoskopiyi (anahtar deliği ameliyatı) tercih ediyoruz.

Call Now Button0312 220 47 67